مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شما
مخفف عبارت شما
شهدای مؤتلفه اسلامی
شما هفته‌نامه و ارگان حزب موتلفه اسلامی...
CAO
مخفف عبارت CAO
Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...
BIPM
مخفف عبارت BIPM
Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
CONCACAF
مخفف عبارت CONCACAF
Confederation of North, Central American and Caribbean Association Footbal
کنفدراسیون اتحادیه فوتبال آمریکای شمالی...
NCCS
مخفف عبارت NCCS
National Center for Computational Sciences
موسسه ملی علوم محاسباتی آمریکا مشهور به...
VT
مخفف عبارت VT
Voltage Transformer
ترانسفورماتور ولتاژ وسیله‌ای است که...
IOPS
مخفف عبارت IOPS
Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متداول...