مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WH

Wall Hack

WH در بازی COD یا Call Of Duty 4 مخفف Wall Hack هست؛ نوعی هک که به وسیله ی آن می توان دشمن را از پشت دیوار مشاهده کرد.
WH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود