مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFU

مخفف عبارت CFU

Farhangian University Centers
دانشگاه فرهنگیان (CFU) ، دانشگاهی برای...
IIE

مخفف عبارت IIE

Institute of International Education
مؤسسه آموزش بین‌المللی (Institute of...
سپهر

مخفف عبارت سپهر

سازمان دهی، پرورش، هدایت، رشد
یکی از موسسات تحت نظارت سازمان تبلیغات...
ILI

مخفف عبارت ILI

Iran Language Institute
موسسه علمي آموزش زبان هاي خارجي وابسته...
ERIC

مخفف عبارت ERIC

Education Resources Information Center
مرکز اطلاعات منابع آموزش و پرورش به...
ICCE

مخفف عبارت ICCE

International Conference on Computers in Education
کنفرانس بین المللی کامپیوتر در آموزش و...