مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GTC
مخفف عبارت GTC
Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
TSD
مخفف عبارت TSD
Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
JSON
مخفف عبارت JSON
JavaScript Object Notation
جی‌سان (یا جی‌سون) ، یک استاندارد باز...
ASIMO
مخفف عبارت ASIMO
Advanced Step in Innovative MObility
آسیمو یک روبات انسان‌نما است که توسط...