مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
TSD

مخفف عبارت TSD

Temperature-dependent Sex Determination
تعیین جنسیت وابسته به دما (TSD) نوعی...
JSON

مخفف عبارت JSON

JavaScript Object Notation
جی‌سان (یا جی‌سون) ، یک استاندارد باز...
ASIMO

مخفف عبارت ASIMO

Advanced Step in Innovative MObility
آسیمو یک روبات انسان‌نما است که توسط...