مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CRH

مخفف عبارت CRH

Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
PERL

مخفف عبارت PERL

Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسکريپت...
RTG

مخفف عبارت RTG

Radar Tank Gaging
جز سیستم های ابزاردقیق بوده ودرپتروشیمی...
FDM

مخفف عبارت FDM

Frequency Division Multiplexing
مالتی پلکس تقسیم فرکانسی. مالتی پلکس در...