مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
HBSAG

مخفف عبارت HBSAG

Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...
ePSXe

مخفف عبارت ePSXe

Enhanced PSX Emulator
ای‌پی‌اس‌ایکس‌ای نرم‌افزار امولاتور...
PKD

مخفف عبارت PKD

Polycystic Kidney Disease
بیماری کلیه پلی کیستیک و چند کیست کلیوی...