مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RDFRS

مخفف عبارت RDFRS

Richard Dawkins Foundation for Reason and Science
بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز موسسه...
AIC

مخفف عبارت AIC

American Iranian Council
شورای آمریکا-ایران یا به اختصار AIC نام...
FSF

مخفف عبارت FSF

Free Software Foundation
بنیاد نرم‌افزارهای آزاد یک موسسهٔ...