مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DNSSEC

مخفف عبارت DNSSEC

Domain Name System Security Extensions
ضمیمه‌های امنیتی سامانه نام دامنه (به...
HTTPS

مخفف عبارت HTTPS

Hyper Text Transfer Protocol Secure
پروتکل امن انتقال ابرمتن (HTTPS) ترکیبی...
URL

مخفف عبارت URL

Uniform Resource Locator
نشانی وب یا نشانی اینترنتی یا یوآرال...