مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AAS

Atomic Adsorption Spectroscopy

طیف‌سنجی جذب اتمی
AAS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود