مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GLF

مخفف عبارت GLF

Gay Liberation Front
جبهه آزادی هم‌جنس‌باز (GLF) نام تعدادی...
SCA

مخفف عبارت SCA

Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
VFD

مخفف عبارت VFD

Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...