مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WFI

مخفف عبارت WFI

Water For Injection
آب قابل تزریق یا آب برای تزریق ، بصورت...
CEC

مخفف عبارت CEC

Consumer Electronics Control
CEC یک ویژگی HDMI است که به کاربر اجازه...