مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SID

مخفف عبارت SID

Society for Information Display
صفحه‌نمایش‌های اطلاعاتی (محصول سامسونگ)...
SQA

مخفف عبارت SQA

Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...
MVP

مخفف عبارت MVP

Minimum Viable Product
در روند تولید محصول، محصول حداقلی قابل...