مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PIN

مخفف عبارت PIN

Personal Identification Number
Pin عدد شناسائی فردی است. عدد حفاظتی که...
IRM

مخفف عبارت IRM

Information Resources Manager
مدیر منابع اطلاعاتی ، فردی که مسئول...
BSD

مخفف عبارت BSD

Berkeley Software Distribution
BSD افزون بر لینوکس و SVR4 نام مهم‌ترین...