مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IEO

مخفف عبارت IEO

Initial Exchange Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که برای...
DEX

مخفف عبارت DEX

Decentralized Exchange
مبادله ای که برای شروع معاملات نیازی به...
IPG

مخفف عبارت IPG

Internet Payment Gateway
اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جدید...
FBF

مخفف عبارت FBF

Follow Back Friday
وقتی کاربر از دیگران می‌خواهد در ازای...