مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HFoV

Horizontal Field of View

اصطلاح HFoV و یا AoV نامی رایج برای بیان زاویه دید است. واحد اندازه گیری زاویه دید درجه (مانند°۶۰, °۱۲۰, °۱۸۰) می باشد و به محدوده ی پوشش افقی اطلاق می شود.

علاوه بر HFoV اصطلاحات دیگر نیز وجود دارند که کاربرد کمتری دارند. این دو اصطلاح عبارتند از FoV عمودی یا VFoV و FoV مورب (Diagonal FoV). این اعداد نیز ممکن است روی مشخصات لنز لیست شده باشند اما نباید آنها را با HFoV اشتباه گرفت.
HFoV
ارسال نظر

ارسال نظر