مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EUAV

Equilvalent Uniform Annual Value

ارزش سالیانه یکنواخت
EUAV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود