مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CFOO

مخفف عبارت CFOO

Chief Financial and Operating Officer
مدیر ارشد مالی (CFO) یا مدیر ارشد مالی...
CHRO

مخفف عبارت CHRO

Chief Human Resources Officer
مدیر ارشد منابع انسانی (CHRO) یا مدیر...
BFHI

مخفف عبارت BFHI

Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اختصار...
PKM

مخفف عبارت PKM

Personal Knowledge Management
مدیریت دانش شخصی (PKM) مجموعه‌ای از...