مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MTCRE

مخفف عبارت MTCRE

MikroTik Certified Routing Engineer
مهندسی روتینگ و مسیریابی میکروتیک...
EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
WSP

مخفف عبارت WSP

Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
ASHRAE

مخفف عبارت ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
اَشرِی یا اَشرائی (ASHRAE) به معنی...
OR

مخفف عبارت OR

Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...
OOAD

مخفف عبارت OOAD

Object Oriented Analysis and Design
تحلیل و طراحی شیء گرا در مهندسی نرم...
SDLC

مخفف عبارت SDLC

Software Development Life Cycle
چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) ، از چرخه...