مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EPC

Electronic Power Control

چراغ هشدار EPC در خودرو (ماشین) ، همچنین به عنوان چراغ هشدار دهنده کنترل الکترونیکی قدرت شناخته می شود ، یک علامت هشدار دهنده وسیله نقلیه است که نشان دهنده مشکلی در سیستم دریچه گاز اتومبیل فولکس واگن شماست ، مانند پدال گاز ، بدنه دریچه گاز ، کنترل کشش یا کنترل کروز.
EPC
ارسال نظر

ارسال نظر