مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OMFG

Oh My Fu-king God

آه لعنتی، خداااای من
OMFG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود