مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OFAC
مخفف عبارت OFAC
The Office of Foreign Assets Control
دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی یا دفتر...
VCS
مخفف عبارت VCS
Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
CC
مخفف عبارت CC
Closed Captioning
عبارت CC عموما در کنترل‌های دستگاه ها (...
POM
مخفف عبارت POM
Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...
MCS
مخفف عبارت MCS
Management Control System
سیستم کنترل مدیریت (MCS)، سیستمی است که...
OMS
مخفف عبارت OMS
Orbital Maneuvering System
سیستم مانور مداری (OMS) تراست کافی را...
VFD
مخفف عبارت VFD
Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
PPFA
مخفف عبارت PPFA
Planned Parenthood Federation of America
فدراسیون فرزندپروری تنظیم‌شده آمریکا...
DDC
مخفف عبارت DDC
Division of Disease Control
کنترل کننده‌های مرکزی و بیشتر واحدهای...