مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EARC

مخفف عبارت EARC

Enhanced Audio Return Channel
کانال بازگشت صوتی پیشرفته یا به اختصار...
ARG

مخفف عبارت ARG

Alternate Reality Game
بازی واقعیت جایگزین (ARG)یک شبکه تعاملی...
SPOT

مخفف عبارت SPOT

Satellite Pour Observation Terre‎
اسپات (SPOT) ماهواره تجاری فرانسوی...
DOTS

مخفف عبارت DOTS

Directly Observed Treatment Short
درمان کوتاه‌مدت بیماری سل مخفف DOTS به...
RSPCV

مخفف عبارت RSPCV

Society for the Prevention of Cruelty to Vermins
انجمنِ حمایت از حیوانات موذي (RSPCV) ،...
CEC

مخفف عبارت CEC

Consumer Electronics Control
CEC یک ویژگی HDMI است که به کاربر اجازه...