مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AC

مخفف عبارت AC

Abdominal Circumference
AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه...
EP

مخفف عبارت EP

European Parliament
پارلمان اروپا یک نهاد رسمی قانون‌گذاری...
MOOC

مخفف عبارت MOOC

Massive Online Open Course
با توجه به اهمیت یادگیری در تمامی جوامع...
UFI

مخفف عبارت UFI

Union des Foires Internationales
انجمن نمايشگاه‌های جهان (Union of...
LBS

مخفف عبارت LBS

London Business School
مدرسه بازرگانی لندن یکی از کالج‌های...