مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

حدک

مخفف عبارت حدک

حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کردستان (حدک، HDK) یک حزب...
CAFA

مخفف عبارت CAFA

Central Asian Football Association
فدراسیون فوتبال مرکز آسیا، فدراسیون...
IRIBF

مخفف عبارت IRIBF

Islamic Republic of Iran Basketball Federation
فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران...
TCT

مخفف عبارت TCT

Telecommunication Company of Tehran
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در سال...
سیبا

مخفف عبارت سیبا

سیستم یکپارچه بانک ملی ایران
سیستم یکپارچه بانک ملی ایران، سامانه...