مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLAST

مخفف عبارت BLAST

Basic Local Alignment Search Tool
بلاست نام یک نرم‌افزار کاربردی در علوم...
VCS

مخفف عبارت VCS

Version Control System
کنترل نسخه یا کنترل منبع عبارت است از...
AML

مخفف عبارت AML

Anti Money Laundering
قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین...
SID

مخفف عبارت SID

Society for Information Display
صفحه‌نمایش‌های اطلاعاتی (محصول سامسونگ)...
نوپا

مخفف عبارت نوپا

نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران»...
ISACA

مخفف عبارت ISACA

Information Systems Audit and Control Association Accountants
انجمن حسابرسی و کنترل سامانه‌های...