مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLT

مخفف عبارت BLT

Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
TRORS

مخفف عبارت TRORS

Total Rate Of Return Swap
مبادله کل بازده با نام‌های دیگر مبادله...
CACI

مخفف عبارت CACI

California Analysis Center Incorporated
سی‌ای‌سی‌آی، شرکت فناوری اطلاعات...
TCP

مخفف عبارت TCP

Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...
CIP

مخفف عبارت CIP

Carriage and Insurance Paid to
تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا...