مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

INES

مخفف عبارت INES

International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
CEN

مخفف عبارت CEN

Comité Européen de Normalisation
CEN مخفف عبارت کمیسیون استانداردهای...
IIHF

مخفف عبارت IIHF

International Ice Hockey Federation
فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ نهادی...
CCIP

مخفف عبارت CCIP

Cisco Certified Internetwork Professional
مدرک حرفه‌ای شبکه بندی سیسکو...