مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سانا

مخفف عبارت سانا

سازمان انرژی‌های نو ایران
امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن...
توانیر

مخفف عبارت توانیر

توليد و انتقال نيروی برق ايران
توسعه سریع صنعت برق در ایران فکر ایجاد...
SLAC

مخفف عبارت SLAC

SLAC National Accelerator Laboratory
آزمایشگاه ملی شتاب‌دهنده اسلاک‏ مشهور...
NREL

مخفف عبارت NREL

National Renewable Energy Laboratory
آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر مشهور به...