مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CEC

مخفف عبارت CEC

Consumer Electronics Control
CEC یک ویژگی HDMI است که به کاربر اجازه...
HFT

مخفف عبارت HFT

High-Frequency Trading
نوعی از معاملات الگوریتمی که شامل اجرای...
CIT

مخفف عبارت CIT

California Institute of Technology
مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا (CIT) مشهور به...