مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DDS

Doctor of Dental Surgery

دکتر جراحی دندان
DDS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود