مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAIPA

مخفف عبارت SAIPA

Societe Annonyme Iranienne de Production Automobile
سایپا یک شرکت خودروسازی ایرانی است. این...