مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAIPA
مخفف عبارت SAIPA
Societe Annonyme Iranienne de Production Automobile
سایپا یک شرکت خودروسازی ایرانی است. این...