مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LPN

مخفف عبارت LPN

Licensed Practical Nurse
پروانه پرستاری (LPN) واژه‌ای شناخته شده...
ROMA

مخفف عبارت ROMA

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm
سرطان تخمدان چهارمین عامل مرگ و میر...
EMBA

مخفف عبارت EMBA

Executive Master of Business Administration
دورهٔ مدیریت اجرایی یا EMBA که مخفف...
BLA

مخفف عبارت BLA

Balochistan Liberation Army
ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) یکی از...