مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ROMA

مخفف عبارت ROMA

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm
سرطان تخمدان چهارمین عامل مرگ و میر...
EMBA

مخفف عبارت EMBA

Executive Master of Business Administration
دورهٔ مدیریت اجرایی یا EMBA که مخفف...
BLA

مخفف عبارت BLA

Balochistan Liberation Army
ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) یکی از...
LGBTQ

مخفف عبارت LGBTQ

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer
ال‌جی‌بی‌تی‌کیو(LGBTQ) شامل افراد کوییر...