مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRQO

مخفف عبارت IRQO

Iranian Queer Organization
سازمان دگرباشان جنسی ایرانی (همچنین...
TRX

مخفف عبارت TRX

Total Body Resistance Exercise
TRX از ورزشهای رو به توسعه ای می‌باشد...
WSW

مخفف عبارت WSW

Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
DILF

مخفف عبارت DILF

Daddy I'd Like to Fūck
برقراری رابطه جنسی با افراد مرد سن بالا...