مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIS

مخفف عبارت MIS

Mercalli Intensity Scale
مقیاس مرکالی (Mis) مقیاس اندازه‌گیری...
MIS

مخفف عبارت MIS

Masjed i Soleyman
مسجدسلیمان یکی از شهرهای استان خوزستان...
MIS

مخفف عبارت MIS

Management Information System
سیستم اطلاعات مدیریت گونه‌ای از...