مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ATV

Automated Transfer Vehicle

فضاپیمای ترابری خودکار فضاپیمای بدون سرنشینی است که توسط سازمان فضایی اروپا برای رساندن خدمات و پشتیبانی به ایستگاه فضایی بین‌المللی، و اصلاح مدار آن دور زمین ساخته شده است.
ATV
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود