مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

فملی

مخفف عبارت فملی

فلزات ملی صنایع مس ایران
نماد گروه فلزات شرکت ملی صنایع‌ مس‌...
NO2

مخفف عبارت NO2

Nitrogen dioxide
نیتروژن دی‌اکسید با فرمول شیمیایی NO۲•...