مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PCB

مخفف عبارت PCB

Printed Circuit Board
PCB تخته مدار چاپی، بُرد پلاستیکی که در...
DIP

مخفف عبارت DIP

DUAL IN LINE PACKAGE
وسیله‌ای که روی آن یک مدار مجتمع نصب...