مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HFS

مخفف عبارت HFS

Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...
AIX

مخفف عبارت AIX

Advanced Interactive eXecutive
آی‌بی‌ام ای‌آی‌اکس (IBM AIX) نام...
ACPI

مخفف عبارت ACPI

Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و...
HURD

مخفف عبارت HURD

HIRD of Unix Replacing Daemons
هرد‏ یک مخفف بازگشتی متقابل از HIRD of...