مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OTFE

مخفف عبارت OTFE

On The Fly Encryption
تروکریپت نرم‌افزار رایگان کاربردی است...
HFS

مخفف عبارت HFS

Hierarchical File System
نخستین سیستم فایل استفاده شده در مک...
AIX

مخفف عبارت AIX

Advanced Interactive eXecutive
آی‌بی‌ام ای‌آی‌اکس (IBM AIX) نام...
ACPI

مخفف عبارت ACPI

Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و...