مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VTP

مخفف عبارت VTP

vlan truncking protocol
در شبکه های کامپیوتری پروتکلی وجود دارد...
CRC

مخفف عبارت CRC

Cyclical Redundancy Check
CRC یک روش محاسباتی پیچیده که برای چک...
FMRI

مخفف عبارت FMRI

Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، نام...