مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ATP

مخفف عبارت ATP

Adenosine Tri Phosphate
آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی...
ATP

مخفف عبارت ATP

Association of Tennis Professionals
انجمن تنیس حرفه‌ای یا ATP، در سال ۱۹۷۲...