مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPE

مخفف عبارت TPE

ThermoPlastic Elastomer
ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در واقع با...
LIGA

مخفف عبارت LIGA

Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
PCB

مخفف عبارت PCB

Printed Circuit Board
PCB تخته مدار چاپی، بُرد پلاستیکی که در...