مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TURP

مخفف عبارت TURP

Transurethral Resection of the Prostate
تراشیدن پروستات از راه مجرای ادرار که...
SMA

مخفف عبارت SMA

Spinal Muscular Atrophy
آتروفی عضلانی نخاعی یا به‌اختصار «SMA»...