مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GTC

مخفف عبارت GTC

Gran Telescopio Canarias
تلسکوپ بزرگ جزایر قناری (GTC) نام یکی...
FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...
TSL

مخفف عبارت TSL

Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگانی...