مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BREW

مخفف عبارت BREW

Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی...
CDP

مخفف عبارت CDP

cisco discovery protocol
این پروتکل مختص سخت افزارهای سیسکو می...
BMS

مخفف عبارت BMS

Building Management System
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان با بکارگیری...