مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MS

مخفف عبارت MS

MicroSoft Corporation
شرکت مایکروسافت یک شرکت چند ملیتی است...
MS

مخفف عبارت MS

Multiple Sclerosis
اسکلروز چندگانه یا اِم‌اِس، نوعی اختلال...