مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ILD
مخفف عبارت ILD
Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...
SNES
مخفف عبارت SNES
Super Nintendo Entertainment System
سوپر نینتندو انترتیمنت سیستم (Super...
AC
مخفف عبارت AC
Assassins Creed
اساسینز کرید یا کیش یک آدم‌کش یا عقیدهٔ...