مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DOTS

مخفف عبارت DOTS

Directly Observed Treatment Short
درمان کوتاه‌مدت بیماری سل مخفف DOTS به...
FO

مخفف عبارت FO

Forward Osmosis
اسمز مستقیم یک روند اسمزی مشابه با اسمز...
PTSD

مخفف عبارت PTSD

Post-Traumatic Stress Disorder
اختلال استرسی پس از آسیب روانی یا...
CSAM

مخفف عبارت CSAM

Child Sexual Abuse Material
پورنوگرافی کودکان یا هرزه‌نگاری کودکان...
PUPPP

مخفف عبارت PUPPP

Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy
پاپول‌ها و پلاک‌های کهیری خارش‌دار...
GNP

مخفف عبارت GNP

Gross National Product
تولید ناخالص ملی: در بررسی تولید ناخالص...