مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UAH

مخفف عبارت UAH

Ukrainian Hryvnia
گْریونا (هْریونا) (به اوکراینی: гривня)...