مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SRL

مخفف عبارت SRL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
شرکت مسئولیت محدود (SRL) یا اس‌آر‌ال به...
ROP

مخفف عبارت ROP

Retinopathy Of Prematurity
رتینوپاتی (مشکلات شبکیه) در نوزادان...
ILD

مخفف عبارت ILD

Interstitial Lung Disease
بیماری‌های ارتشاحی منتشر ریه بنام...