مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BF

مخفف عبارت BF

Basic Function
تست هایی که در راه اندازی پالایشگاه های...
MOM

مخفف عبارت MOM

Minutes of Meeting
خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ...
VMM

مخفف عبارت VMM

Virtual Machine Manager
VMM یک ابزار متمرکز و یکپارچه با سایر...
ATC

مخفف عبارت ATC

Anatomical Therapeutic Chemical
سیستم طبقه‌بندی آناتومیکی درمانی...