مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CNN

مخفف عبارت CNN

Convolutional Neural Network
شبکه‌های عصبی پیچشی یا همگشتی (CNN یا...
CEC

مخفف عبارت CEC

Consumer Electronics Control
CEC یک ویژگی HDMI است که به کاربر اجازه...
SRL

مخفف عبارت SRL

Sociedad de Responsabilidad Limitada
شرکت مسئولیت محدود (SRL) یا اس‌آر‌ال به...
TDS

مخفف عبارت TDS

Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...
ICF

مخفف عبارت ICF

IntraCellular Fluid
سیتوزول یا مایع درون‌سلولی (ICF) که گاه...