مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BIPC

Bandar Imam Petrochemical Company

شرکت پتروشیمی بندر امام
BIPC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود