مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NT

مخفف عبارت NT

Nuchal Translucency
NT، شاخصی از میزان مایع جمع شده در زیر...
NT

مخفف عبارت NT

New Technologies
ویندوز ان‌تی از خانواده سیستم عامل‌های...